Handelsbetingelser

Betingelser for handel med Bray Systems

Priser

Alle priser opgives som udgangspunkt eksklusiv moms.

Ved udebleven betaling sendes 1. rykker uden gebyr. 2. rykker kommer med et gebyr. Derefter tages der individuelt stilling til, hvad der skal ske. Er der ikke betalt for hjemmesider, årsafgifter, modultilkøb eller lignende, kan kundens hjemmeside lukkes, hvis det vurderes, at regningen ikke bliver betalt.

 

Hjemmesider

Alle hjemmesider driftes (serverplads) udelukkende på Surftowns (3. part) Servere (Se GDPR).

Bray Systems tager ikke ansvar for driftsvanskeligheder eller driftstab af nogen art, deriblandt drifttab under opgraderinger, medmindre, det er specificeret andetsteds i forbindelse med den enkelte kunde. Bray Systems sørger for at formidle information om driftproblemer videre til de serveransvarlige så hurtigt, det er muligt.

Bray Systems kan ikke under nogen forhold holdes ansvarlig for indholdet på hjemmesiderne. Bray Systems kan ikke holdes ansvarlig for misbrug, defacing (hacking) eller nogen form for kriminel handling, der sker på hjemmesiderne, uanset under hvilke forhold, dette er foregået.

 

Support

Fast support er et tillægskøb. Som udgangspunkt er support gratis, men Bray Systems påtager sig ikke ansvar for, hvornår opgaverne løses. Overstiger supporten 3 timer på en måned, må der påberegnes fakturering for tiden. Dog vil kunden blive informeret om dette, før der faktureres, så der kan laves en forudgående aftale.

Bray Systems kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for tab på hjemmesiden eller på de produkter, der sælges eller købes via hjemmesiden, medmindre der fra Bray Systems side er tale om grov uagtsomhed i forbindelse med udførelsen af opgaven. Det økonomiske ansvar kan aldrig overstige værdien af den opgave, der

 

Downloads

Der downloades på eget ansvar.

Filerne er gratis tilgængelige og må bruges privat og kommercielt.

Der er ikke gratis support på nogen af filerne.

Bray Systems, Torben Hessner, kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i den software der kan downloades på siden, ligesom der ikke kan pålægges Bray Systems et ansvar for misbrug af sidens informationer og software.

Alle filer viruscheckes og kontrolleres, og der lægges ikke filer ud fra trediepart. Skulle der alligevel opstå problemer skal brugeren hurtigst muligt informere Bray Systems om dette. Bray Systems kan ikke holdes ansvarlig for drifttab, tab af erhvervsevne, ej heller holdes økonomisk, såvel som moralsk, ansvarlig for fejl, misbrug eller på anden vis utilsigtet anvendelse af produkterne. Alle produkterne har til hensigt at lette programmering, eller give brugeren mulighed en lettere adgang til funktioner.

Filerne, softwaren, er produceret af Bray Systems, og er ikke altid testet i eksterne miljøer. Bray Systems bestræber sig på at levere fejlfrit materiale, men kan ikke på nogen måde Juridisk, økonomisk eller anden vis, holdes ansvarlig for drifttab, fejl, nedbrud, kriminelle forhold af nogen art som opstår i forbindelse med brug af softwaren.

Bray Systems hører gerne fra brugerne om fejl og mangler i softwaren. Bray Systems bestræber sig på at udbedre fejl så hurtigst muligt, og kan uden varsel fjerne softwaren og dokumentation på siderne.

 

Generelt

Bray Systems kan uden forvarsel ændre i de gældende handelsbetingelser.

Www.braysystems.dk indeholder eget grafik og billedmateriale.

Noget billedmateriale kommer fra Pixabay.com, hvilket Bray Systems anbefaler. Bray Systems kan ikke holdes ansvarlig for brud på opretshavsretten, på billeder fra eksterne kilder, men vil omgående fjerne billeder som skulle være krænkende, eller bryde med et eller flere landes love om opretshavsret, så snart Bray Systems er blevet gjort opmærksom på det.