Persondataforordningen (GDPR)

PERSONDATALOVEN/-forordningen

I forbindelse med at vi opretter din hjemmeside, registreres firmaadresser. Bray Systems er et enmandsselskab, og der er kun en dataansvarlig (DPO), Torben Hessner.

Dine data hos os ligger ikke offentligt, og er ikke tilgængeligt på hjemmesider, eller andre steder, med mindre der forelægger en skriftlig aftale derom.

Som firma er det udelukkende firmaoplysninger der registreres, og udelukkende data relateret til administration af opgaven, det være sig udsendelse af regninger, dokumentation, eller general kommunikation.

Vi registrerer ved samarbejdets opstart firmaets adresse, telefonnummer, samt en mailadresse og et navn på en kontaktperson – Sidstnævnte kan udelades efter aftale.
Der registreres IKKE personnumre, køn, seksualitet, politiske ståsted eller andet der ikke er relateret til drift af Bray Systems.

Alle kunder kan til hver en tid få fuld indsigt i denne registrering, ligesom de kan berigtiges og begrænses, hvis det ikke hæmmer vores drift.

Dine data kan i nogle tilfælde bruges ved tredjepart, når der forelægger en klar aftale derom, for eksempel til opslag på sociale medier, eller hvis opgaven kræver en tredjeparts produkt leverance, for eksempel softwareudvikling, eller køb af produkter i forbindelse med opgaven. Dit samtykke til disse opgaver kan desuden trækkes tilbage, og vi undlader at dele dem, og annullerer opgaven, hvis det ikke allerede er sket. Hvis muligt kan allerede delte data forsøgsvis inddrages, for eksempel deling på Facebook af informationer.

Når samarbejdet afsluttes kan I få jeres data slettet, det vil sige at vi fjerner indholdet i databaserne. Dette gør vi desuden efter 12 måneder (1 regnskabs år).
Vi kan ikke slette regninger/kreditnotaer, da det er nødvendigt for almindelig drift.

Kunder kan til hver en tid for oplyst hvilke data der opbevares.

Databehandleraftale

Hvis I på jeres hjemmeside, som er Hostet hos Bray Systems, eller som Bray Systems administrerer, optager for eksempel en mailadresse (Kontaktformular eller Ehandel), så skal der forelægge en databehandleraftale mellem Bray Systems og jer.

Det er jeres ansvar at få tegnet denne aftale. Aftalen er dog udarbejdet af Bray Systems, og sendes uden beregning til kunden ved henvendelse.

Ansvarsfraskrivelse
Bray Systems kan IKKE holdes holdes ansvarlig for misbrug af data af nogen art på brugeres hjemmesider.
Bray Systems kan ikke assistere kunders brugere med data mining (lokalisering af data) hvis der IKKE er tegnet en databehandleraftale.

Bray Systems tager IKKE backupper, til debugging eller udvikling, uden at der forelægger en databehandleraftale.

 

Kontakt
Spørgsmål om Persondataforordningen kan sendes til Torben Hessner, mail@braysystems.dk.